تبلیغات
نت سرای الماس خانلق **منتظران ظهور** - تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر 7 ص
نت سرای الماس خانلق **منتظران ظهور**
اللّهـــم عَجـل لِولیــک الفــــرج
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

امر به معروف و نهی از منکر:

امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات مهم و اساسی در فرهنگ دینی است. در قرآن کریم آیات متعددی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و جزو ویژگی‌های مومنین شمرده است. امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که دقیقاً باید رعایت شود؛ به نحوی که اگر با رعایت یک مرتبه از آن، به وظیفه شرعی عمل شد، نوبت به مرتبه دیگر نمی‌رسد.

اولین مرتبه آن است که کاری انجام دهیم که دلخوری خود را از عمل انجام‌شده برسانیم. همین مرتبه نیز می‌تواند مراحلی داشته باشد مانند این که با مشاهده عمل زشت او، چشم خود را ببندیم یا اخم کنیم یا چهره در هم بکشیم...

دومین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به وسیله زبان است که این مرتبه خود نیز دارای درجاتی است. اگر با موعظه و ارشاد و گفتار ملایم مقصود به دست می آید نوبت به مراتب بعدی نمی‌رسد.

سومین مرتبه اقدام عملی است. این مرتبه نیز دارای مراحلی است که دقیقاً باید رعایت شود. کسی که متصدی امر به معروف و نهی از منکر است، باید در تمام مراتب این واجب دینی، همانند پزشک دلسوز و مهربانی برخورد کند که جز کمک به بیمار و نجات او انگیزه دیگری ندارد؛ زیرا انسانی که مرتکب منکر می‌شود یا نسبت به معروف بی‌توجه است یا علیه آن موضعگیری می‌کند، مبتلا به نوعی بیماری روحی و روانی است و باید با ابراز امر به معروف و نهی از منکر او را از چنین بیماری نجات بخشید.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: تنها کسی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر کند که سه ویژگی داشته باشد.

1- آگاه بودن از آنچه به آن امر یا از آن نهی می‌کند.

2- اجرای عدالت در امر و نهی.

3- مراعات رفق و مدارا در امر و نهی.

نهی از منکر (به عربی: النهی عن المنکر) به نظر شیعیان یکی از فروع دین اسلام است.

نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن‌چه به باور مسلمانان بد در نظر گرفته‌می‌شود.

نهی از منکر قسمتی از جمله امر به معروف و نهی از منکر است که بسیار در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان به آن اشاره شده.

احکام امر به معروف و نهی از منکر

معروف چیست؟

معروف چیزی است که اسلام آن را واجب کرده، مانند نماز و روزه و یا آن را مستحب دانسته، مانند صدقه دادن و اطعام کردن.

منکر چیست؟

منکر چیزی است که اسلام آن را حرام کرد، مانند شراب، زنا و ربا و یا آن را مکروه دانسته است مانند رفتن در مجالس بیکاره ها و خوردن در حال سیری.

.امر به معروف و نهی از منکر چند شرط دارد؟1.. شخص آمر به معروف و ناهی از منکر، معروف و منکر را بشناسد.2. احتمال تاثیر بدهد. پس چنانچه بداند اگر شخص را امر به معروف کند، به گفته او عمل نخواهد کرد، واجب نیست. 3. شخص مرتکب منکر یا تارک معروف اصرار بر عمل خود داشته باشد. پس اگر شخص منکری را انجام داده اند ولی پشیمان شده است و بنا دارد آن را ترک کند، نهی او از منکر واجب نیست.4. بر اثر امر به معروف یا نهی از منکر، ضرری به انسان نرسد.

  امر به معروف و نهی از منکر از کدام قسم از واجبات است؟

از واجبات کفایی است. اگر بعضی آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد، همه گناه کرده اند.

اگر شخصی امر به معروف کند ولی گفته او تاثیر نکند، اما شخص دیگری، احتمال بدهد که گفته اش تاثیر می کند، امر به معروف نسبت به او چه حکمی پیدا می کند؟

امر به معروف بر او واجب است هر چند بر دیگری واجب نباشد.

معنای احتمال تاثیر چیست؟

یعنی انسان احتمال بدهد که مثلا یکی از ده نفری را که نهی از منکر می کند، تحت تاثیر گفته او قرار گرفته و عمل منکر را ترک می کند. هر چند بداند تنها گفته او موثر نبوده، بکله جزو تاثیر کنندگان می باشد.

 در صورتی که اسلام در خطر باشد، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی پیدا می کند؟امر به معروف بر همه واجب است. به این معنی که باید اسلام را از خطر نجات دهند. هر چند که مرز جانی داشته یا موجب هلاک گردد.

از جمله اقسام امر به معروف چه مواردی است؟

 یکی از اقسام امر به معروف، امر به عمل نمودن به کلیه احکام اسلام است. مانند قوانین تجارت، زراعت، رهن، وقف، امور زناشویی، طلاق، قضاوت، شهادت، احکام ارث، قصاص، دیات و غیر آن و همچنین امر به پیاده کردن آزادی های اسلامی، اخوت اسلامی و امت واحدۀ اسلامی لازم می باشد.

از جمله اقسام نهی از منکر چه مواردی است؟

یکی از اقسام نهی از منکر، نهی از عمل کردن به قوانین غرب و شرق است. مانند قوانینی که امروزه در کشورهای اسلامی حکم فرما است. همچون جلوگیری از آزادی های مشروع مردم، بیگانه خواندن مسلمانان، استبداد در جامعه، تصرف و مصادره اموال دیگران، مالیات ها، تجسس به مردم و مرزهای جغرافیایی بین کشورهای اسلامی.

مراتب امر ونهی

امر به معروف ونهی از منکر، سه مرتبه دارد:

1. انسان فقط اظهار نفرت کند. مانند این که صورت را ترش نماید یا از تارک واجبات اجتناب نماید و یا مانند آن.

2. انسان با زبان انکار کند و با وعظ و ارشاد، نفرت خود را آشکار نماید.

3. عملا انکار کند. مثلا مرتکب حرام را بزند.

مراتب سه گانه مذکور، درجاتی دارد:

 هر یک از این سه مرتبه، درجاتی دارد که انسان باید در ابتدا، خفیف تر از همه را اختیار کند و اگر فایده ببخشید به مرتبه بالاتر رود.

بر هر مکلفی چه چیزی واجب است؟ واجب است منکرات را به قلب خود انکار نماید. چه بتواند انکار و نفرت خود را اظهار کند یا نتواند.

 انکار عمل در چه صورتی جایز است؟ج_ در صورتی جایز است که به حد جرح و کشتن نرسد و گرنه اجازه حاکم شرع لازم است.

چند مساله

اگر مرتکب منکر معذور باشد، مثلا مظلومی، غیبت ظالم اش را می کند، نهی او واجب نیست. زیرا این فعل در این حال منکر نمی باشد.

چنانچه انسان بداند شارع مقدس به هیچ وجه نمی خواهد آن منکر واقع شود، نهی او از باب ارشاد جاهل و تنبیه غافل واجب است. ولی اگر چنین نباشد، نهی او واجب نیست.

امر به معروف و نهی از منکر، فقط بر اهل علم واجب است؟

فقط بر اهل علم واجب نیست. بلکه همه مسلمانان موظف اند که به معروف، امر کرده و از منکر نهی نمایند.

هر گاه بعضی بتوانند امر به معروف کنند و دیگران نتوانند، تکلیف چیست؟

هرگاه بتواند امر به معروف کند ولی ملت نتواند. در این صورت فقط بر کسانی که می توانند امر به معروف کنند، واجب خواهد بود.

هرگاه عملی به عقیده کسی که آن را انجام می دهد، جایز و نزد دیگری حرام می باشد، تکلیف چه می شود؟

امر یا نهی او واجب نخواهد بود، در صورتی که عقیده فاعل آن، بر مبنای شرعی باشد.

امر به معروف نسبت به واجبات چه حکمی دارد؟ واجب است.

امر به معروف نسبت به مستحبات چه حکمی دارد؟مستحب است.

 نهی از منکر نسبت به محرمات چه حکمی دارد؟ واجب است.

نهی از منکر نسبت به مکروهات چه حکمی دارد؟ مستحب است

ترک امربه معروف و نهی از منکر

از امامان معصوم درباره‌ی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام احادیث زیادی رسیده است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

شر آشکار می شود، کسی آن را نهی نمی‌کند و کسی با آنها که مرتکب شر و منکر می‌شوند کاری ندارد.

مؤمن ساکت است و سخنش پذیرفته نمی شود.

فاسق دروغ می گوید و کسی به او اعتراض نمی‌کند.

فاسق به گناه افتخار می کند، می‌خندد و انتظار ستایش دارد، و کسی به او اعتراض نمی‌کند.

امرکننده به معروف ذلیل است.

فاسق در کارهایی که خداوند دوست ندارد، تحسین می‌شود.

مؤمن جز با قلبش قدرت ندارد نهی از منکر کند.

اگر کسی سخن حق بر زبان براند و امر به معروف و نهی از منکر نماید، دیگران از روی نصیحت و خیر خواهی به او می گویند:« وظیفه نداری این ها را بگویی».

آدم ها چیزی را که می گویند به آن عمل نمی کند.

بر بالای منبرها به تقوی فرمان داده می شود، ولی سخنرانان به آنچه دستور می‌دهند عمل نمی‌کنند.

امام صادق علیه السلام فرمود:« در آخر الزمان به دلیل ترس از مردم، هیچ کس نهی از منکر (گناه) نمی کند».

و در روایت دیگری فرمود:« مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترک تدین به آن با هم مساویند».

منابع:

بحارالانوار52/ 259حدیث 147

بحارالانوار 52/ 259حدیث 147

بحارالانوار، ‌ج 100، ص 91،‌ ح 79 از مشکاه الانوار؛ تحریر الوسیله، ج 1

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رضــا قـدرتــی
جمعه 23 فروردین 1392
دوشنبه 24 آبان 1395 05:40 ب.ظ
ممنون
دوشنبه 24 آبان 1395 05:36 ب.ظ
سلام
شنبه 15 آبان 1395 10:23 ق.ظ
واقعا ممنون خیلی کمکم کرد
یکشنبه 25 مهر 1395 04:10 ب.ظ
اگه میشه مطالب بیشتری بزارید بازهم ممنون میشم
یکشنبه 25 مهر 1395 04:02 ب.ظ
مرسی از مطالب خوبتون
جمعه 24 اردیبهشت 1395 11:17 ب.ظ
ممنون از دسته بندی جالبت
سه شنبه 3 فروردین 1395 07:38 ب.ظ
عالی بودددددددددددددد
شنبه 15 اسفند 1394 07:50 ب.ظ
ممنون از مطالب جالبتون. بای گلم
سه شنبه 27 بهمن 1394 07:33 ب.ظ
خدا خیرتان دهد .واقعا ممنون.
پنجشنبه 12 آذر 1394 11:39 ق.ظ
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیییییییییییییییللللللللللللللللللللیییییییییییی خوب بوود
شنبه 23 آبان 1394 09:31 ب.ظ
خیلی خوب بود
پنجشنبه 21 آبان 1394 01:53 ب.ظ
سلام.ممنون واااقعا کمکم کرد
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 07:46 ق.ظ
خوفه...........خخخخخخخخ
شنبه 5 اردیبهشت 1394 07:46 ق.ظ
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشکراز متالللللللللللللبتتتتتتتتتتون
جمعه 28 فروردین 1394 07:28 ب.ظ
سلام مطلب خیلی خیلی خوبی بود با تشکر
جمعه 28 فروردین 1394 07:13 ب.ظ
عالی بود
جمعه 14 فروردین 1394 01:13 ب.ظ
من ار این تحقیق استفاده کردو
رضــا قـدرتــی خوبه امیدوارم به دردت خورده باشه
شنبه 16 اسفند 1393 03:03 ب.ظ
عالی بود ممنونم ولی بازم از
وبلاگ ها بزارید باتشکر
پنجشنبه 2 بهمن 1393 11:11 ق.ظ
بهترین سایتد
پنجشنبه 18 دی 1393 08:39 ب.ظ
عاقب بخیر بشی عزیز
رضــا قـدرتــی فدات
شنبه 15 آذر 1393 12:40 ب.ظ
با سلام از اینکه منابع رو هم ذکر کردین ممنون
دوشنبه 26 آبان 1393 09:52 ق.ظ
متن جالبی هستمتن جالبی هست
رضــا قـدرتــی
چهارشنبه 7 آبان 1393 03:48 ب.ظ
سلام واقعا کامل و خوب بود
ممنون
رضــا قـدرتــی
چهارشنبه 7 آبان 1393 03:48 ب.ظ
سلام واقعا کامل و خوب بود
ممنون
رضــا قـدرتــی
سه شنبه 10 تیر 1393 11:06 ب.ظ
عالی بود
باز هم ازین پستا بذارین لطفا!خیلیا اصن آگاهی ندارن،این مطالب در جامعه امروز به شدت نیازه.
خداقوت؛
یاعلی!
جمعه 15 آذر 1392 11:53 ق.ظ
ممنون از مطلب خوبتون
رضــا قـدرتــی ارادتمند شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای نت سرای الماس خانلق **منتظران ظهور** محفوظ است